Indeks


Indeks Alfabetyczno-Analityczny

 

Objaśnienie zastosowanej metody:

1.       Alfabetyczny układ haseł.

2.       Pod hasłami dotyczącymi spraw doktrynalnych cytuje się jedynie numery Konstytucji i Statutów generalnych. W zagadnieniach prawniczych przedłożono treść zawartą w Konstytucjach i Statutach generalnych z podaniem dotyczących jej numerów.

3.       Indeks alfabetyczno-analityczny chociaż inaczej zredagowany jest wzorowany na indeksie o. Hernana Arboledy Valencia C.Ss.R., dołączonym do wydania Konstytucji z 25 lutego 1982 r.

4.       Cytuje się numery Konstytucji i Statutów generalnych, Wstęp Historyczny (WH), Dekrety (D) i Formuły Profesji (FP).

Rzym, 1 września 1986 r.

Rada Generalna

Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

W polskim wydaniu Konstytucji Indeks jest przekładem z wydania łacińskiego, Rzym 1986 r.

A

ADMINISTRACJA, ADMINISTRATOR, ADMINISTRACYJNY

Dóbr D. Piusa X 10°. 0116-a, 0193-b.

Struktura administracyjna 34, 030.

Przełożony miejscowy 139.

zobacz: DOBRA MATERIALNE, EKONOM.

AKADEMIA ALFONSJAŃSKA

023.

AKTA

Zjazdów międzyprowincjalnych 0187.

Zarządu generalnego 0134.

Profesji 079-b.

ALFONS ŚW.

WH. 1, 2, 26, 32, 33, 90, 108. D. Piusa X,

           D. Bened. XV, 05, 011-b, 024.

ALIENACJA

Określenie i granice 0193.

Odwołanie się 101.

APARATY AUDIOWIZUALNE

022.

APOSTOLAT

1-20, 79, 143. 09-025, 059, 084, 0211.

APOSTOLSKIE ŻYCIE

1, 29, 86-2°-a, 88, 96, 98, 107, 123. 0114, 0116, 0140-c. Zobacz: MISJA.

APOSTOŁOWIE

WH. 22, 26, 81. 05, 056.

ARCHIWISTA

Generalny 0134, 0138.

(W)Prowincjalny 0171.

B

BADANIE

037.

BEATYFIKACJA

Proces 0135, 0136.

BENEDYKT XIV

WH.

BENEDYKT XV

D. Bened. XV. 043.

BŁĘDY

094.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

056.

BRACIA

01, 05, 084.

BRATERSTWO

8, 10, 18, 21, 22, 36, 62, 72, 73, 81, 90.

01, 013, 027, 030, 031, 032, 038, 082.

Zobacz: WSPÓŁPRACA, ZJEDNOCZENIE.

BREWIARZ

028-b. Zobacz: LITURGIA.

C

CEL

1, 6, 12, 46, 77, 90, 94, 144.

CELEBRACJA

28, 30.

CELIBAT

57, 58, 59. 055.

CHARAKTER

17, 45. 04, 011-c, 051-b, 058, 059.

CHARYZMAT

18, 96. 021, 024, 049, 055.

CHŁOPI

WH. 010.

CHORZY

55. 034.

CHRYSTUS

1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 38, 41, 47, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 61, 62, 71, 74, 75, 78, 80, 81, 85, 86, 87, 89, 139. 01, 011, 012, 013, 014, 021, 028, 034, 044, 053, 056.

Zobacz: MISJA, ODKUPICIEL.

CHRZEST

11, 47, 78.

CIERPIENIE

22, 55.

CIERPLIWOŚĆ

9, 83. 057.

COLLEGIUM MAIUS

083.

CZAS, CZASOWY

W ogólności 16. 011-c, 039, 084-b, 0188.

W dyspensach 102.

Postulatu 061.

Próby 84.

Profesji zobacz: PROFESJA ZAKONNA, ŚLUBY.

CZŁOWIEK, LUDZKI, LUDZKOŚĆ, HUMANIZM

3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 19,  20, 24, 28, 29, 41, 43, 44, 51, 53, 67, 72, 80, 87, 90, 93, 91, 109. 09, 012, 014, 015, 021, 023, 024, 031, 052, 053, 054, 055.

CZUĆ, POCZUWAĆ SIĘ

139. 093.

CZYSTOŚĆ

56-60, 85. 042.

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO

28.

D

DAROWIZNY

D. Piusa X, 3°.

DECENTRALIZACJA

            93.

DECYZJA

Kapituły (w)prowincjalnej 0140-a, 0143.

Wspólnot 73-2°.

Krajowej Konferencji Biskupów 081-b.

Radnych (w)prowincjalnych 0160, 0161.

Zarządu generalnego 109.

Odnośnie formacji 055.

Co do odwołania się 101.

DEKRET

Kapituły generalnej 109-b-2°.

Kapituły (w)prowincjalnej 137-b. 047, 0140-a, 0143, 0161.

Rady generalnej 119-2°, -3°.

Rady (w)prowincjalnej nadzwyczajnej 0140-f, 0161.

Zarządu generalnego 86, 146, 099, 0134.

Zarządu (w)prowincjalnego 099.

Jego zachowywanie 74.

Stolicy Św. 146. Piusa X. Benedykta XV. 043, 081-a.

DELEGAT

W ogólności 0207.

Do przyjęcia profesji 079.

Na Kapitułach 98.

Przełożonego generalnego 114-c. 0121.

Przełożonego prowincjalnego 0157.

DEPOZYT

D. Piusa X, 9°.

DIAKONAT, DIAKONI

01, 081-b.

DIALOG

19, 45, 66, 73. 0155.

DOBRA DZIEDZICZNE

D. Piusa X, 3°.

DOBRA MATERIALNE

Administracja D. Piusa X. 10°. 0112, 0116-a, 0130, 0132, 0172, 0183, 0189-0208.

Rozporządzanie 70, 97-2°, 132, 144-c. 0175, 0192.

Używanie 22, 44, 62, 144. 011-a, 046-2°, 0198.

Zobacz: ADMINISTRACJA, EKONOM.

DOBRO (WSPÓLNE)

38, 72, 92, 104, 118, 142. 0100.

DOBRODZIEJE

035.

DOCHODY Z DÓBR

D. Piusa X, 4°, 6°.

DOJRZAŁOŚĆ

36, 78, 85. 031, 045, 052, 053, 055.

DOM

W ogólności 135. 020, 027, 091, 095-g, 0129.

Nowicjatu 86-1°. 062.

Św. Alfonsa 0138.

DONDERS PIOTR BŁ.

05.

DOPUSZCZENIE

85, 86. 062, 078.

Zobacz: KANDYDACI, PROFESJA.

DOSKONAŁOŚĆ

WH. 6, 19, 46, 85.

DOŚWIADCZENIE

60, 82. 034, 053, 058.

DUCH, DUCHOWY, DUCHOWOŚĆ

12, 21, 62, 81, 85, 100, 108, 109. 010, 011-b, 014-c, 020, 023, 024, 027, 029, 030, 070, 082, 084-b, 085, 095-f.

DUCH ŚW.

6, 10, 23, 25, 47, 56, 73, 74, 80. 049.

DUSZPASTERSTWO

18. 04, 09, 015, 019, 037, 058.

Zobacz: DZIAŁALNOŚĆ, KAPŁAN, MIŁOŚĆ.

DYNAMIZM

WH.14.

DYREKTOR

Collegium Maius Św. Alfonsa 083-c.

Formacji 0169.

Sekretariatu informacji 0138.

DYREKTORIUM

W ogólności 119. 03.

Kapituł 03, 0115, 0117, 0139, 0145, 0151, 0209.

Zarządu generalnego 0125.

Przełożonych 03, 0125, 0126, 0156, 0162, 0163.

DYREKTYWY

0167.

DYSPENSA

Od Konstytucji i Statutów 102, 109-b.

Od ślubów 145.

DYSPONOWANIE

Dobrami D. Piusa X, 5°, 6°, 7°, 8°.

W zarządzaniu sprawami 144, 0112.

Ojcowizną 0193-b.

DYSPOZYCYJNOŚĆ

20, 51, 54. 031,057.

DZIAŁANIE, DZIAŁALNOŚĆ

14, 15, 72, 83, 92. 019, 028-a, 069, 094.

DZIEŁO

14, 18, 21, 25, 28, 38, 55. D. Piusa X, 5°. 026, 031.

Zobacz: APOSTOLAT, EWANGELIZACJA, MISJA.

DZIĘKCZYNIENIE

028.

E

EGZEMPCJA

1, 100. 04.

EKONOM

W ogólności 0112, 0113, 0190.

Generalny 106, 120. 0130-0133, 0191.

(W)Prowincjalny 0172, 0173, 0174, 0176, 0190.

Wspólnoty 0183.

Zobacz: ADMINISTRACJA, DOBRA MATERIALNE, KSIĘGI, RELACJE.

EKSPERYMENTY

045, 051.

EKUMENIZM

013.

EMIGRANCI

010.

EUCHARYSTIA

12, 27, 29, 30, 31, 028-a.

EWANGELIA, EWANGELIZOWAĆ

WH. 1, 2, 3-5, 6-12, 13-19, 22, 37, 43, 46, 65, 67, 74, 78, 81, 82, 83, 139. 01, 09-015, 021, 044, 056, 058.

F

FORMACJA

Rozdz. IV Konstytucji. 2, 103, 142, Rozdz. IV Statutów generalnych 0116-a, 0169.

FORMUŁY PROFESJI

Dodatek do Konstytucji

FUNDACJE

Zobacz: DOM.

Mszalne 0202.

Zobacz: KONTRAKT.

G

GERARD MAJELLA ŚW.

WH. 05.

GŁOS

W ogólności 101. 0125, 0211.

Kolegialny zobacz: GŁOSOWANIE, KOLEGIALNOŚĆ, RADA, RADNI, ZARZĄD.

Doradczy 102. 066, 070, 078, 081, 0118, 0127, 0138-b, 0142, 0150, 0167, 0191 -b-1°, 0211.

Decydujący zobacz: ZGODA.

GŁOSOWANIE

Rady 0110-b.

Zgoda 0108-a. zobacz: ZGODA.

W działaniu kolegialnym 086-b. zobacz: KOLEGIALNOŚĆ, RADA.

Absolutna większość głosów 0108-a, 0110-b, 0123-b.

Kwalifikowana większość 109-b, 1°, -3°, 110-b, 116-b. 0119, 0123-a, 0141.

Przełożonego generalnego 0151.

zobacz: GŁOS.

GORLIWOŚĆ

2, 20, 33, 80. 05, 044.

GOTOWOŚĆ

73.

GRUPA

4, 14, 15, 43. 010, 012, 025-b, 057.

GRZECH, GRZESZNIK

7. 017.

H

HISTORIA

WH. 86-2°. 017-a, 023, 083-d.

I

INSTYTUCJE

82, 86, 92, 94, 95, 98, 99, 116, 129, 133. 012, 019, 021, 053, 054, 058, 069, 081, 084.

INSTYTUT

Instytuty 90, 121, 122. 019, 050, 052, 083-a, 0114, 0167, 0168.

Instytut zakonny 93, 103, 104, 107, 115. 035, 044, 059, 0135.

INTERPRETACJA

Przez:

Kapitułę (w)prowincjalną 0140-a, 0141.

Radę generalną 119-1°.

Radę (w)prowincjalną 0161.

Stolicę Apostolską 109-0-3°.

J

JAŁMUŻNA

0198.

zobacz: OPUSZCZENI, UBODZY,

JEDNOŚĆ

41, 53, 54, 88, 98. 013, 0120.

zobacz: ZJEDNOCZENIE.

JÓZEF ŚW.

05.

JURYSDYKCJA

Kapituł i przełożonych 100.

Do spowiadania 040.

JUWENAT

0169.

K

KAPITUŁA

W ogólności 98, 100, 122.

Generalna 102, 104-111, 119. D. Piusa X (zakończenie). 0116-0119. rowincjalna:

Asystencja 0121.

Przebieg 0151, 0152.

Uprawnienia:

W ogólności 123. 03, 0140-0142.

W odniesieniu do apostolatu 17. 09, 022, 0140-c.

do zarządu 129. 0140-d, 0154.

do spraw ekonomicznych 144-c. 0140-e, 0192-0194.

do życia wspólnotowego i formacji 137. 081-b, 084.

Skład 122. 0144, 0145.

Zwołanie 0146-0148, 0152.

Przygotowanie 0149, 0150.

KANDYDACI

78, 79, 81, 86. 051, 054, 056, 057, 058, 062, 063, 077, 078.

KANONIZACJA

Proces 0135, 0136.

KAPŁAN, KAPŁAŃSTWO

12, 87, 100, 124, 138. 01, 010, 015, 020, 040, 081-a, 082.

KATECHEZA

019.

KLAUZURA

45-3°.

KLEMENS M. HOFBAUER ŚW.

WH. 05.

KLERYCY

020.

KOLEGIALNOŚĆ, KOLEGIUM

100, 101, 122. 086-b, 0109, 0125, 0162, 0182.

zobacz: RADA.

KOMISJA

0149, 0150.

KONCELEBRA

028-a.

zobacz: WSPÓLNOTA.

KONFERENCJE

Krajowe Biskupów 081-b.

Międzyprowincjalne 0121, 0187.

KONIECZNOŚĆ, POTRZEBY

WH. 5; 22, 33, 41-2°, 81, 82, 96, 107, 115, 120, 134, 135, 141, 144-b. 04, 014-c, 016, 023, 026, 030, 047, 050, 051-a, 055, 057, 082, 090, 0157, 0196, 0198.

zobacz: NAGLĄCA POTRZEBA, PRZYCZYNA.

KONSEKRACJA

11, 47, 78.

zobacz: CHRZEST.

KONSTYTUCJA (JE)

D. zatwierdzający, D. Piusa X (konkl.), 71, 73-3°, 74, 91, 102, 109-2°, 3°, 125, 144-c. 03, 07, 038, 043, 067, 073, 0115, 0139.

KONTEMPLACJA

24, 31.

zobacz: MEDYTACJA, MODLITWA.

KONTAKTY Z LUDŹMI

011-c, 041-a.

KONTRAKT

Dotyczący wzajemnych zobowiązań 0200.

Zestaw kontraktów 0206-d.

zobacz: UMOWA.

KONTRYBUCJE

0191.

KOŚCIÓŁ

WH. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 28, 33, 45, 50, 57, 58, 59, 73, 78, 80, 81, 93, 100, 115, 131, 135, 142. FP. 04, 010, 011, 012, 013, 014, 017, 020, 021, 023, 028, 037, 050, 056, 082.

KRONIKARZ

0138.

KRÓLESTWO BOŻE, NIEBIESKIE

57, 58, 59, 71, 81. 022.

KSIĘGI RACHUNKOWE

0133, 0206, 0207.

KSZTAŁTOWAĆ, WYCHOWYWAĆ, FORMOWAĆ

12, 23, 26, 82, 88, 89, 139. 021, 060.

KULT

32, 144.

KULTURA

45, 66. 011, 053.

KURIA

Generalna 120. 0125, 0127.

Prowincjalna 129.

zobacz: URZĘDNICY.

L

LAIKAT

01, 02, 014-c, 022, 0199.

zobacz: BRACIA.

LITURGIA

12, 27, 29, 30, 31, 32. 01, 039, 056.

LOKATA

0193-b.

LUD BOŻY

32. 023.

Ł

ŁAGODNOŚĆ

11, 013.

ŁĄCZNOŚĆ

43. 022, 026, 0157, 0177, 0198.

M

MAGISTER NOWICJUSZY

86-2°-b. 064, 069, 079, 0169.

MARYJA NAJŚWIĘTSZA DZIEWICA

WH. 32. 05, 06, 042, 056.

MĄDROŚĆ

83.

MEDYTACJA

81, 83. 056.

zobacz: KONTEMPLACJA, MODLITWA.

MĘSTWO

20. 094.

MILCZENIE

041-b.

MIŁOŚĆ

6, 9, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 38, 44, 46, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 65, 71, 72, 142. 011, 031, 036, 038, 049, 056, 094, 0111, 0199.

MISJA, MISYJNY, MISJONARZ

Rozdz. I Konstytucji, 21, 23, 29, 30, 33, 39, 46-54, 55, 58, 61, 65, 67, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 82, 85, 87, 89, 90, 108, 114-c, 115-b, 118, 131, 134, 143. 01, 011, 013, 014, 015, 017, 018, 020, 021, 025, 038, 048, 058, 084-a, 085, 0176.

MISTERIUM, TAJEMNICA

7, 10, 12, 19, 20, 28, 29, 31, 32, 50, 57, 58, 59, 71, 87, 89. FP-I, II. 020, 028, 058.

MISTRZ TIROCINIUM

0169.

MŁODZI

80, 014-d, 053.

zobacz: FORMACJA, KANDYDACI.

MNISZKI O.SS.R.

08.

MODERATOR, WYCHOWAWCA

Formacji 82, 83. 0167, 0169.

zobacz: MAGISTER NOWICJUSZY, PREFEKT, WYKŁADOWCY.

Prowincjał 125.

Generał 70, 114-b.

MODLITWA

9, 10, 20, 22, 26-33, 41-2°, 45-2°, 80. 028, 029, 034, 041-b, 056.

zobacz: EUCHARYSTIA, KONTEMPLACJA, LITURGIA, MARYJA NAJŚWIĘTSZA, MEDYTACJA, REKOLEKCJE.

N

NADZIEJA

10, 20, 43, 65, 81. 015, 037.

NADZÓR

0106, 0137, 0197, 0207.

NAGLĄCE POTRZEBY DUSZP.

WH. 1, 18.

NARADA

22, 98.

zobacz: GŁOS.

NASTĘPCY

106. 095-d.

NAŚLADOWANIE

32.

NAUKA

27, 81. 019, 023.

NAWIEDZENIE

Najświętszego Sakramentu 028-a.

NAWRÓCENIE

3, 10, 11, 12, 40-42, 54. 014, 017.

NEUMANN JAN NEP. ŚW.

WH. 05.

NIEOBECNOŚĆ, NIEOBECNI

Na Kapitule 0152-d.

We Wspólnocie 0211.

Radnych generalnych 0126-a, b.

Radnych (w)prowincjalnych 0159, 0160.

Przełożonych 117, 127, 095-g, 0105.

NIEPEWNOŚĆ

045.

NIEWIERNI

WH. 011-b.

NOMINACJA

We wspólnocie 0184.

Urzędników niższych Kurii generalnej 0127.

Współbraci u Św. Alfonsa w Rzymie 0138-b.

Wiceekonomów generalnych 0130.

zobacz: WYZNACZANIE.

NORMY

W ogólności 74, 93, 107.

Wydawane przez:

Stolicę Apostolską 135.

Kapitułę (w)prowincjalną 137-a, 046-2°, 081-b, 0182, 0194,

Radę generalną 0177.

Radę (w)prowincjalną 085, 0194.

Zarząd generalny 0177.

We wspólnocie 44, 45, 137-a. 041.

Co do formacji 051-a, 066.

zobacz: DYREKTORIUM, KONSTYTUCJE, PRAWO, STATUTY.

NOTARIUSZ

(W)Prowincji 0170.

Zgromadzenia 0134.

NOWICJAT

Normy 86. 062-066, 068-070.

Ratio 067.

Cel 84, 85, 86.

NOWOŚCI

0101.

O

OBCIĄŻENIE

0196, 0200-0202.

OBECNOŚĆ BOŻA

12, 19, 23.

OBLACI 02,085.

OBOWIĄZEK

30, 64. 018, 094-c, 095-a, 096, 0100.

zobacz: PRAWO, URZĄD, ZOBOWIĄZANIE.

OBOWIĄZYWANIE PRAWA

0143.

OBSERWA ZAKONNA

39. 038.

zobacz: POSŁUSZEŃSTWO.

OBYCZAJE

011-c, 051-b.

OCZYSZCZENIE

41-1°, 014-b, 017-a.

ODKUPICIEL

D. zatwierdzający. WH. Rozdział III Konstytucji, 1, 6, 23, 26, 85, Rozdział III Statutów, 01, 05, 08, 011-b, 053, 056.

ODKUPIENIE

2, 6, 12, 19, 20, 23, 31, 32, 48, 52, 71. 06, 017-a.

ODNOWIENIE, RENOWACJA, ODNOWA

WH. 40, 90, 98, 109-a, 113, 123. 017, 083-a, 084-b.

zobacz: PROFESJA.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

36, 72, 81, 82, 92, 94, 98. 04, 020, 048-a, 0208.

zobacz: WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ.

ODWOŁANIE

Dekretów Rady (w)prowincjalnej nadzwyczajnej 0161.

Statutów generalnych 109-b-2°.

Statutów (w)prowincjalnych 0140-a, 0141.

ODWOŁANIE SIĘ

101,147. 099.

OFIARA

50.

OGŁOSZENIE

0142, 0143.

OJCOWIZNA

70. 0193-b.

OKRES

Formacji 054.

Studiów 053.

OPŁATY

0196.

OPUSZCZENI

1, 3. 010.

ORDYNARIUSZ

W ogólności 040.

Miejsca 45-4°, 011-d.

Przełożony (w)prowincji 0156.

ORĘDZIE

9, 11, 83, 01, 011, 014-d, 017.

ORGAN, ZESPÓŁ

112, 120, 124-a, 0166, 0207.

zobacz: INSTYTUCJE.

OSĄD

O priorytetach apostolskich 17.

O dojrzałości kandydatów 055.

Prokuratora generalnego 0128.

OSOBA, OSOBOWY

W ogólności 10, 34, 36, 44, 46, 72, 75, 141. 032, 041-b, 059, 095-b, 0150.

Chrystusa 23, 32. 028-a.

Moralna 122.

Prawna 121, 130, 090, 091, 0193-b.

P

PAPIEŻ

WH 145.

PARAFIA

014-d, 018, 0207.

PASSERAT JÓZEF AMANDUS

WH.

PATRON

05.

PAWEŁ AP.

WH. 81.

PEDAGOGIA

060, 082.

PEKULIUM

047.

PERSONALNY

011-a, 0175, 0176.

PIECZĘĆ ZGROMADZENIA

06.

PIENIĄDZE

047, 0193-a, 0194.

zobacz: UBÓSTWO.

PIERWSZEŃSTWO

17. 0210.

PIUS X. ŚW.

D. Piusa X. 043.

PLURALIZM

013, 014-b.

PODZIAŁ

Kościoła 3. 013.

Terytorialny 0185.

POJEDNANIE

11, 12, 41-2°.

POKORA

6, 20, 59, 83. 013.

POKORNI (ZWYCZAJNI, PROŚCI)

044, 057.

POKUSA

81.

POKUTA

014-a, 017-a, 039.

zobacz: POJEDNANIE.

POMOC

148. 031, 0175.

POMOCNICZOŚĆ

94. 0100.

PORZĄDEK DNIA

041-b.

POSIADANIE

zobacz: DOBRA, URZĄD.

POSIEDZENIE RADY

089, 0159.

POSŁUGIWANIE

2, 11, 25, 55, 80, 81, 90, 100, 115, 121. 01, 08, 014-d, 016, 017,018, 024, 033, 0129.

POSŁUSZEŃSTWO

50, 56, 71-75. 048-049.

POSTULATOR GENERALNY

120. 0135-0137.

POSTULAT, POSTULANCI

061, 063.

zobacz: KANDYDACI.

POSZANOWANIE

031.

POTRZEBUJĄCY

4.

zobacz: UBODZY.

POŻYCZKI

0193.

POWINOWACTWO

D. Piusa X, 5°.

POWOŁANIE

5, 7, 12, 13, 19, 23, 37, 39, 41, 49, 77, 79, 80, 83, 86-2°, 89, 126. 014, 037, 050, 052, 053, 054, 0116.

PÓJŚCIE ZA

1, 6, 20, 74, 78, 90.

zobacz: CHRYSTUS, NAŚLADOWANIE.

PRACA

16, 22, 39, 43, 45, 64. 01, 08, 011-c, 014, 015, 037, 057, 0188.

zobacz: DZIEŁO, MISJA.

PRAKTYKA(APOSTOLSKA)

86-2°-a.

PRAWDA, PRAWDZIWY

19, 83.

PRAWO, PRAWNY

W ogólności 5, 21, 34, 44, 64, 70, 93. 03, 010, 011-d, 035, 049, 069, 090, 094, 0112, 0117, 0138, 0190, 0207.

Prawo kanoniczne tub partykularne 73-2°, 100, 101, 128, 132, 133, 138, 146, 147. 03, 04, 061, 066, 074, 095-a, 0106, 0109, 0110-b, 0126, 0137, 0138, 0139, 0151, 0157, 0165, 0190, 0192, 0207, 0211, 0212.

Prawo kościelne lub cywilne 0189, 0199, 0200, 0204, 0205.

Prawo cywilne 69, 70.

Prawo wschodnie 0153-d, 0158-c, 0178-b.

Osoba prawna

W ogólności 0193-b.

Dom 091.

Prowincja 121.

Regia 090.

Wiceprowincja 130.

PRAWOWITY

73-3°, 106. 0112, 0207.

PRECEDENCJA

Prowincji 0209.

Osób 0210.

PREFEKT

Studentów 88.

Studiów 0169.

PROBLEMY

142. 044, 0114.

PROFESJA ZAKONNA

2, 46, 47, 54, 55, 56, 73-3°, 78, 85, 86-2°, 114 124 138. 062-b, 070-079, 080, 0178-a.

PROKURATOR

W ogólności 095-b.

Generalny 106, 120. 0128, 0129.

Misji 0176.

PROPOZYCJE

0150.

PROSPEKT

zobacz: EKONOM.

PROSTOTA

20.

PROWINCJA

97, 121-129, 131, 132, 133. 087, 088, 0142, 0175-0177.

zobacz: KAPITUŁA, PRZEŁOŻONY, RADA RADNI, STATUTY, WICEPROWINCJA, WIKARIUSZ ZARZĄD.

PRÓBA

84.

PRZEJŚCIE

065, 073.

PRZEŁOŻONY

W ogólności 60, 70, 71-74, 95, 99, 100-103. 011-d, 027, 040, 049, 094-0100, 0101-0105, 0106-0109, 0190, 0193, 0207, 0210, 0212.

Generalny 102-d, 104, 106, 110, 112, 114-117, 118, 145. 036, 073, 083-a, 0118, 0122, 0127, 0130, 0137, 0138-a, 0151.

Wyższy 82, 86-2°-c. 0137, 0156, 0211.

Prowincji 102-c, d, 121, 124-128. 062-b, 0144-b, 0147, 0153-a, 0155, 0175.

(W)Prowincji 86-2°-b, 90, 102-b. 025-a, 040-f, 062, 064, 065, 066, 069, 070, 074, 077, 078, 083-c, 095-g, 099, 0146, 0147, 0151, 0152-b-1°, c, 0153, 0157, 0172, 0174, 0188, 0195.

Wiceprowincji 102-c. 0144-c, 0153-a, b, 0175.

zobacz: WICEPROWINCJA.

Wspólnoty 86-2°-b, 102-a, b, 136, 138, 139, 140. 037, 079, 095-g, 099, 0169-b, 0178, 0180, 0181, 0183.

zobacz: RADA, ZARZĄD, ZGODA.

PRZENIESIENIE

096, 098, 0193-b.

PRZEPISY

0115, 0139.

zobacz: POSŁUSZEŃSTWO, WŁADZA,

PRZEPOWIADANIE

11, 15. 017.

PRZEŚLADOWANIE

04, 057.

PRZYCHODY

0202, 0204, 0206, 0207,

zobacz: DOBRA MATERIALNE ZOBOWIĄZANIA.

PRZYCZYNA

Poważna 73-3°. 098, 099.

Słuszna 0211

PRZYGOTOWANIE

060, 082, 0112, 0125, 0135.

PRZYJAŹŃ

23, 34, 60.

zobacz: MIŁOŚĆ

PRZYMIOTY

051-d, 059.

PRZYNALEŻNOŚĆ

02.

PRZYSIĘGA

76. FP-II, FP IV.

PRZYSTOSOWANIE, PRZYSWOJENIE

13, 17, 18, 49, 90, 96, 107. 011-c, 025-a, 030, 046-2°.

PUBLIKACJE

022, 024.

R

RACJA

5.

RADA

1. W ogólności 99. 086, 0158, 0172, 0182, 0183, 0190.

2. Jako zebranie radnych 0106-0111, 0134.

3. Sposób działania:

Rady generalnej 0126.

Rady (w)prowincjalnej 0159, 0160.

4. Gdy stanowi kolegium:

W ogólności 086-b, 0109, 0125.

Rada generalna 17, 97, 102-e, 116-b, 119, 120, 121, 130. 089, 090, 0119, 0123, 0125, 0126-b, c, 0133, 0142, 0191.

Rada domowa 0182, 0200.

Rada (w)prowincjalna 129. 081, 0142, 0152-b-2°, -c, 0153-b, c, 0154, 0161, 0168, 0186, 0196, 0200.

5. Jako organ zarządu:

W ogólności 086-a, 0100, 0108-b.

Z głosem doradczym:

Rada generalna 0127, 0211.

Rada domowa 102-a, -b.

Rada prowincjalna 102-d. 0142.

Rada (w)prowincjalna 102-c. 069, 078, 0169-b.

Z głosem decydującym

zobacz: RADNI PRZEŁOŻONYCH, ZATWIERDZENIE, ZGODA.

RADNI PRZEŁOŻONYCH

W ogólności 100-102. 0100, 0106-0111, 0210.

Radni generalni 106, 110, 112, 118. 073, 086, 0124-0126.

Radni domowi 102-b. 0181, 0182, 0190, 0193, 0197, 0200.

Radni (w)prowincjalni 124, 127, 128. 0144-a, 0158-0162, 0174.

zobacz: RADA.

RADOŚĆ

20, 59, 67. 057.

RADY EWANGELICZNE

85. 055, 056, 073.

RATIO

44, 72, 85, 124-a, 055, 059, 060, 067, 081, 0196, 0208,

zobacz: NOWICJAT.

REDEMPTORYSTA

2, 6, 9, 10, 11, 20, 21, 54, 55, 61, 78, 90. 013.

REGIA, REGION

Część Zgromadzenia 97. 090.

Terytorialnie 18. 09, 021, 046, 050, 0124.

REGUŁA

WH. 44.

zobacz: NORMA.

REKOLEKCJE

WH. 020, 029, 038, 070, 095-f.

RELACJE

Ludzkie 34, 36.

Ze Stolicą Świętą 116.

Które należy sporządzić lub wysłać 078, 083-c, 0116-b, 0130, 0133, 0140-e, 0163, 0174, 0191.

RENOWACJA

zobacz: ODNOWIENIE.

REPREZENTACJA

Na Kapitule generalnej 106. 0117.

Na Kapitule (w)prowincjalnej 0144-b, -c.

W wyborze Radnych generalnych 0124.

Prokuratora generalnego 0128.

Przełożonego generalnego 116.

RESKRYPT

0134.

REWIZJA, BADANIE

45-2°, 037, 038, 046-2°-c, 0114.

REWIZOR EKONOMATU GENERALNEGO

0133.

REZYDENCJA

135. 091-a.

REZYGNACJA

0154.

zobacz: ZRZECZENIE SIĘ.

RODZINA

035, 041, 051-b, 053, 0176.

zobacz: KREWNI.

ROZTROPNOŚĆ

9, 70. 094.

ROZWÓJ

5, 34, 36, 44, 54, 70, 72, 81, 90, 95, 107, 114, 118, 136, 143. 011-a, 013, 019, 021, 025, 0140-c.

RÓWNOŚĆ

35. 0108-a, 0109, 0210.

zobacz: GŁOS.

RYT, OBRZĄDEK

1. 095-b.

S

SAKRAMENT

1, 12, 41-2°.

SAMOTNOŚĆ

45-2°, 81. 015, 034.

SEKRETARIAT

W ogólności 129. 025-a, 0114, 0166.

Formacji 066, 081, 0114, 0167, 0168.

Informacji 0138.

Misji zagranicznych 0114.

O.SS.R. 08.

Spraw ekonomicznych 0114, 0131, 0133, 0173, 0174-a.

Życia apostolskiego 025-b, 081-b, 084, 0114.

SEKRETARZ

Generalny 106. 0134.

Przełożonego generalnego 0138-a.

(W)Prowincji 0170.

zobacz: URZĘDNICY.

SEMINARIUM

060.

SESJA

Kapituły generalnej 106.

Kapituły (w)prowincjalnej 0152.

Wspólnoty 037.

Rady 0106, 0107.

SŁOWO

10, 20.

SŁOWO BOŻE

10, 12, 28, 42, 81, 83. 056.

SŁUGA

28, 47.

SŁUSZNOŚĆ

70, 099.

SŁUŻBA,SŁUŻYĆ

6, 9, 14, 18, 32, 33, 37, 50, 54, 55, 58, 72, 73, 78, 83, 109, 131, 139. 011-c, 013, 015, 020, 022, 030, 031, 034, 0124.

SOLIDARNOŚĆ

5, 29, 65, 73, 95. 046-2°.

SPECJALISTA

83, 051-a, 0114, 0189.

SPOŁECZEŃSTWO, SPOŁECZNY

93, 010, 013, 014-b-d, 021, 022, 044, 051-a, 059.

SPORZĄDZAJĄCY AKTA

0134.

SPOSÓB

17. 025-a.

SPOWIEDNIK, SPOWIEDŹ

Władza spowiadania 040.

zobacz: JURYSDYKCJA, POJEDNANIE, ZATWIERDZENIE.

SPRAWA

W ogólności 101.

U Stolicy Świętej 0128, 0129.

Kapituły generalnej 111.

Kapituły (w)prowincjalnej 0141, 0193-b.

Wspólnoty 0182, 0183.

Rady (w)prowincjalnej nadzwyczajnej 0158-a.

Z Zarządem generalnym 0177.

Zarządu (w)prowincji 0162.

Mniszek O.SS.R. 08.

Postulatora generalnego 0137.

Wiceprowincji 0177.

SPRAWY EKONOMICZNE

0112, 0113, 0114, 0131, 0133, 0172, 0173, 0174, 0191, 0195, 0197, 0206.

zobacz: DOBRA MATERIALNE, EKONOM, SEKRETARIAT.

SPRAWIEDLIWOŚĆ

5. 021, 0111, 0199.

SPRAWOZDANIE

0133.

STAŁOŚĆ

025-a, 055.

STARSI

55. 034.

STATUTY

W ogólności 03.

Generalne 71, 73-3°, 74, 86, 102, 105, 109-2°, 114, 119-1°, 124, 125, 128, 138, 140, 144-c. 067, 0115, 0119.

Wiceprowincjalne 0142.

(W)Prowincjalne 125, 127, 129, 137. 07, 021, 028-c, 029, 036, 037, 038, 039, 041, 046, 061, 068, 078, 080, 092, 094-b, 095-b, 0105, 0108-b, 0140-a, 0141, 0142, 0143, 0144, 0149, 0152, 0153, 0158-b, 0159, 0161, 0162, 0164, 0166, 0176, 0178, 0179, 0181, 0182, 0184, 0196, 0197.

STATYSTYKA

0134.

STOLICA APOSTOLSKA

W ogólności 116. 03, 05, 0128, 0129.

Zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej 109-3°, 116-b, 146.

Przepisy Stolicy Apostolskiej 135. 081-a, 0135, 0193.

Odwołanie się do Stolicy Apostolskiej 147.

STRUKTURA

15, 133, 014-b, 030.

STUDENCI

88. 082, 083-c, 0169-a.

SZCZEROŚĆ

9, 18, 45-1°, 66, 013.

SZLACHETNOŚĆ

32, 42, 83. 034, 053.

ŚLUBY

W ogólności WH. 85.

Dyspensa 145.

Przypadek wydalenia 146.

Wieczyste 69, 074.

Czasowe 072.

zobacz: CZYSTOŚĆ, POSŁUSZEŃSTWO, PROFESJA, UBÓSTWO, WYTRWAŁOŚĆ.

ŚMIERĆ

50, 55. D. Piusa X, 5°.

ŚWIADECTWO, ŚWIADEK

3, 7, 9, 10, 12, 19, 42, 43, 51, 63, 75, 83. 046-2°, 079-b.

ŚWIAT

         WH. 17, 43, 53, 55, 75, 81. 01, 021, 044, 082.

ŚWIĘCENIA

         070, 076.

         Zobacz: KAPŁAN, KAPŁAŃSTWO.

T

TAJEMNICA

0111.

TERYTORIUM

17. 011-c, 087, 089, 0185, 0186.

TESTAMENT

69. D. Benedykta XV, 2°-a.

zobacz: OJCOWIZNA ZRZECZENIE SIĘ.

TOLERANCJA

013.

TRADYCJA

2. 32, 44, 45-4°, 108. 011-c, 024.

TROSKA

3. 72, 144-b. 031, 0212.

TYTUŁ

D. Piusa X, 3°. 05.

U

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

0205.

UBIÓR ZAKONNY

45-4°. 07, 063.

UBODZY

WH. 1, 2, 3-5, 14, 64, 78. 09, 044, 045, 046-2°, 057.

UBÓSTWO

50, 56, 61-70. D. Piusa X. D. Benedykta XV. 043-047.

UCHODŹCY

010.

UCIŚNIENI

4. 09, 034.

UFNOŚĆ

9, 10. 056, 057,058.

ULEGŁOŚĆ

25, 72, 108.

UMARTWIENIE

42.

UMOWA

Z Ordynariuszem miejsca 011-d.

Odnośnie dóbr przyjmowanych z obciążeniem 0201.

Pomiędzy prowincją, wiceprowincją i regią 090.

Pomiędzy prowincją i wiceprowincją 0175.

zobacz: KONTRAKT.

UPOMNIENIE (BRATERSKIE)

032, 094.

UPRAWNIENIA

Kapituły generalnej 109. 0115, 0116.

Kapituły (w)prowincjalnej 0139, 0140.

Konferencji międzyprowincjalnych 0187.

Radnych (w)prowincjalnych 0159-0162.

Dyrektorium Przełożonych 03.

Zarządu generalnego 0125.

Wiceprowincji 133.

URZĄD

12, 18, 55, 71, 89, 103, 114-b, 117, 118, 126, 127, 133, 139. 013, 014, 059, 060, 095, 0122, 0135, 0166, 0168, 0187. Normy dotyczące 095, 097, 098, 0165.

zobacz: OBOWIĄZEK.

URZĘDNICY

W ogólności 0100.

Kurii generalnej 120. 0125, 0127-0138.

Kurii (w)prowincjalnej 129. 0170-0174.

Wspólnoty 0184.

USUNIĘCIE

Z urzędu 096, 099.

UŚWIĘCENIE, ŚWIĘTY

WH. 05, 014-c, 017-a, 056.

UTRAPIENIA

04, 057.

UTRATA

Urzędu 096.

UTRZYMANIE

64, 144, 0198.

UŻYTEK

144-a. 046-2°-a, 047.

W

WARTOŚĆ

6, 36, 66, 91.

WAŻNOŚĆ

Aktu administracyjnego 0193-c.

Aktu Rady generalnej 0126.

Odbywanie Kapituły 0152-d.

Posiedzeń rady 0108, 0159-a.

Wobec prawa cywilnego 69, 70.

Nowicjatu 86-2°-a. 065.

Zrzeczenia się urzędu 097, 0154.

zobacz: PRAWO.

WIARA

3, 20, 24, 28, 32, 71, 81, 83. 011. 012, 014, 015, 019, 034, 053, 058.

WICEEKONOM

0130.

WICEPROWINCJA

130-134.

zobacz: DYSPENSA, PROWINCJA, PRZEŁOŻENI, STATUTY.

(WICE)PROWINCJA

22, 97, 121-143. 02, 085, 087-093, 0139-0187

zobacz: DYSPENSA, PROWINCJA, PRZEŁOŻENI, STATUTY.

WIEDZA

60, 83, 87, 90. 011-c, 022, 023, 053, 084-b.

WIERNI

3. 014.

WIERNOŚĆ

5, 67, 83, 108. D. Piusa X (Konkl.). 031, 042.

WIĘKSZOŚĆ

zobacz: GŁOSOWANIE.

WIĘZY ŚW.

54, 107.

zobacz: PROFESJA, ŚLUBY.

WIKARIUSZ

W ogólności 0101-0105, 0210.

Generalny 110, 117, 0123, 0126-c.

(W)Prowincji 127, 128, 0153, 0154.

Wspólnoty 140. 0178.

WIZYTACJA

Kompetencja 0207.

Przełożonego generalnego 114-c.

Przełożonego prowincji 0155.

Przełożonego (w)prowincji 0155.

WŁADZA

72, 73-2°, 100, 118, 119, 121, 134. 094, 098, 0102, 0112, 0156, 0157, 0169-b, 0212.

zobacz: PRZEŁOŻONY, URZĄD.

WŁĄCZENIE

Dóbr 62

Do Instytutu 85

WOLNOŚĆ

5, 15, 41-1°, 51, 67, 75, 81, 83, 134, 021, 044, 052.

WSKAZANIA

0163.

WSPÓLNOTA

Określenie 2, 21, 22.

Życie poza wspólnotą, wydalenie 095-g, 0211, 0212.

Różne normy:

Wspólnota otwarta i zorganizowana 43-45. 041, 064.

Wspólnota nawrócenia 40-42. 038-040.

Wspólnota oddana Chrystusowi 46-76. 042-049, 080.

Wspólnota pracy 39. 037.

Wspólnota modlitwy 23, 25-33. 028-029.

Wspólnota osób 34-38. 030-036, 048, 051, 055, 057.

W dziele misyjnym 12, 18.

Nowicjatu 86-2°-a. 069.

Zarząd wspólnoty 100, 102-b, 135-140. 0178-0184.

Żyjący poza wspólnotą 026, 027, 092, 093.

Struktura wspólnoty 97, 121, 130, 135. 088, 0186.

Życie wspólnotowe 22, 27, 34, 37, 46, 54, 60, 87. 030,037, 057.

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ

35, 72, 73, 92, 98, 112, 124, 139. 048.

WSPÓŁPRACA, WSPÓŁPRACOWNICY

18, 19, 72, 83, 95, 116, 141-143. 04, 011, 019, 021, 024, 025, 027, 035, 050, 057, 060, 082, 0166, 0168, 0175, 0176.

WYBÓR

Akt woli 11, 81, 83. 052.

Akt prawny 106. 0165.

Na urzędy:

Kapitularzy 98. 0144, 0152.

Radnych generalnych 110, 118. 0124.

Wyższych urzędników Kurii generalnej 0127.

Prowikariusza generalnego 0123-b.

Rewizora ekonomatu generalnego 0133.

Przełożonego generalnego 110.

Wikariusza generalnego 110, 117. 0123-a.

Wikariusza Prowincjała 127.

zobacz: ZRZECZENIE SIĘ.

WYDALENIE

146, 147. 0212.

WYDATKI

0137,0204, 0206, 0207.

WYDAWANIE

0193.

WYKŁADOWCY

060, 0169.

WYMIANA

37.

WYRZECZENIE SIĘ

20, 41, 51, 67. 011-c, 013, 057.

WYSTĄPIENIE

145-148.

WYTRWAŁOŚĆ

WH. 26, 76. FP-II-IV.

WYTYCZNE

109-a, 114-b.

WYZNACZANIE

Na Kapitułę generalną 106.

W formacji 0167.

Przełożonych i urzędników 128, 129, 140. 0153, 0158, 0164, 0165, 0178.

zobacz: NOMINACJA, WYBÓR.

WYZNANIE WIARY

095-b.

Z

ZAKON NAJŚWIĘTSZEGO ODKUPICIELA

08.

ZAKONNIK, ZAKONNY

WH. 1, 39, 46, 54, 57, 74, 86-2°. 020, 059.

ZAPŁATA

0199.

ZARZĄD

Rozdz. V Konstytucji, Rozdz. V Statutów generalnych

Określenie 086-a.

W ogólności 138, 0116.

Generalny 93, 109-2°, 110, 112, 113, 121, 131, 135, 143. 036, 067, 081, 099, 0116, 0120, 0124, 0125, 0128, 0130, 0132, 0133, 0134, 0138, 0147, 0153-a, b, 0154, 0157, 0161, 0163, 0174, 0175, 0177, 0178, 0186, 0187, 0191, 0192, 0193.

Domowy 0197.

Prowincjalny 124-129. 089, 0118-a, b, 0147, 0177, 0186.

Wiceprowincjalny 130-134.

(W)Prowincjalny 022, 025-b, 078, 0148, 0169-b, 0172, 0173, 0174, 0208.

zobacz: RADA, RADNI, ZATWIERDZENIE, ZGODA.

ZASADA

91-96. 0100.

ZASTĘPCA

Radnych generalnych 0126-b.

Radnych (w)prowincjalnych 0159.

Na Kapitule (w)prowincjalnej 0145.

Sposób zastępstwa 0145, 0153, 0164, 0181.

ZATWIERDZENIE

Stolicy Apostolskiej 109-b-3°, 116-b, 146.

Jakiegokolwiek przełożonego w Zgromadzeniu 040.

Kapituły generalnej 119.

Kapituły (w)prowincjalnej 0140-a, 0161.

Rady w ogólności 0100.

Rady generalnej 17. 090, 0126-b, 0142.

Rady prowincjalnej nadzwyczajnej 0153-b, -c.

Rady (w)prowincjalnej nadzwyczajnej 137-b.

Konstytucji WH.

Zarządu generalnego 067, 081-a, -b, 083-b, 0153-a, -b, 0154, 0178, 0186, 0191-a, 0192, 0193-a.

Zarządu (w)prowincjalnego 0195.

Ordynariusza 040.

Sekretariatu do spraw ekonomicznych 0173, 0174.

ZAWIESZENIE

119-2°, 0161.

ZAWÓD

89.

ZBAWIENIE, ZBAWIAĆ, ZBAWICIEL

WH. 1, 3, 5, 11, 20, 24, 27, 29, 32, 50, 53, 81. 01, 010, 011-a, 017-a, 020, 021, 023, 058.

ZDANIE

W ogólności 0108.

Radnych generalnych nieobecnych 0126-c.

Radnych (w)prowincjalnych nieobecnych 0159-a, 0160.

ZDATNOŚĆ

86-2°. 051, 054, 078, 082, 084.

ZDROWIE

60. 034, 051,0205,0211.

ZEBRANIE

90, 136, 143. 025-a, 037, 0121, 0180, 0182, 0184, 0187, 0197.

ZEZWOLENIE

046-2°-a, 095-g, 0100.

ZGODA

         Władzy kościelnej 0186.

         Wspólnoty 045.

         Radnych 73-3°. 0108-a, 0211.

         Rady generalnej 17, 102-d, 062-a, 073.

         Rady domowej 0200.

Zarządu generalnego 062, 0118-a.

         Zarządu (w)prowincjalnego:

Rady (w)prowincjalne nadzwyczajne 022, 066, 0152-b-1°.

Rady (w)prowincjalne zwyczajne 102-c, -d, 062, 065, 074, 0157, 0186, 0200.

Samego Przełożonego (w)prowincji 069.

Prowincjałów 0119.

Najwyższego Przełożonego 70.

zobacz: GŁOS, ZATWIERDZENIE.

ZGROMADZENIE

Działalność 13-18, 141. 09-025.

Historia WH. 1, 86-2°. 05.

Rozwój 77, 79, 80. 073. zobacz: FORMACJA.

Misja 3-12.

Natura 1, 5, 46, 74, 100. 01, 02, 04.

Zarząd 91, 92. 03.

Struktura, instytucje 96-103, 104, 116.

zobacz: KAPITUŁA, PRZEŁOŻONY, RADNI, ZARZĄD.

ZJEDNOCZENIE

Z Chrystusem 23, 75.

We współpracy 93, 121. 01, 011-a, 026, 030, 049, 085, 093, 0212.

ZŁUDZENIE

         24.

ZMARLI

         036.

ZMARTWYCHWSTANIE

         41-1°, 50, 51.

ZMIANA (KONST.)

         109-b.

ZMNIEJSZENIE ZOBOWIĄZAŃ

         0201.

ZNAK

2, 4, 12, 14, 19, 27, 29, 43, 51, 62, 65, 73-1°, 83. 011-c, 014-b, -c.

ZNIESIENIE

Domu 135.

Instytutu formacji 0167.

Regii 97-3°

(W)Prowincji 97-2°.

ZOBOWIĄZANIE

W ogólności 6, 15, 69, FP.

Wspólnoty 046.

Wynikające z prawa 0143.

Z norm 011-d, 0200, 0202, 0211.

ZRZECZENIE SIĘ

Dóbr 49, 70. zobacz: UBÓSTWO.

Urzędów 096, 097, 0165.

Przełożonego generalnego 116-b.

Przełożonego (w)prowincji 0154.

Wikariusza generalnego 0123-a.

Wikariusza (w)prowincjała 0154.

ŻYCIE

24, 26, 28, 29, 31, 33, 41-1°, 44, 46, 49, 51, 54, 88, 89, 93. 012, 014-b, c, 023, 034, 051-a, 053, 054, 056, 058, 0155, 0211.

zobacz: WSPÓLNOTA, ŻYCIE APOSTOLSKIE.

ŻYJĄCY POZA WSPÓLNOTĄ

zob. WSPÓLNOTA.