Centrum Duchowości

 

Redemptorystowskie
Centrum Duchowości

 

     Dyrektor

Serafino Fiore, C.Ss.R.
sfiore@cssr.com
(seraflower@gmail.com)

Powstanie i cel

W roku 1998, Rada Generalna powolala do istnienia Centrum Duchowości Redemptorystowskiej, w odpowiedzi na fakt, że XXII Kapituła Generalna (1997) wybrala duchowość za temat sześciolecia. Od tego organu oczekiwało się wypracowania programu odnowy dla współbraci, zakorzenionego w tradycji alfonsjańskiej i redemptorystowskiej.

Jego dyrektorem został mianowany O. Félix E. Catalá CSsR (Prowincja San Juan). Cele Centrum zostały sprecyzowane w maju 1998 roku. W styczniu 2001 roku, Rada Generalna powołała zastępcę dyrektora, którym został O. Joseph Ivel Mendanha CSsR (Prowincja Bangalore). W następnym sześcioleciu (2003-2009), Rada powierzyła powyższym ojcom, Feliksowi i Ivelowi, kontynuację podjętych prac, mając na uwadze fakt, że XXIII Kapituła Generalna (2003) potwierdziła donioslość duchowości dla naszego Zgromadzenia.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku, dyrektorem Centrum Duchowości Redemptorystów został O. Serafino Fiore CSsR (Prowincja Neapolitańska). Kontynuując doświadczenia poprzednich lat i w dialogu z Zarządem Generalnym, usiłował on ostatecznie skonkretyzować cele, które stawia sobie Centrum. Cele te można sformułować następująco:

• Umożliwienie zrozumienia i pogłębienia duchowości redemptorystów na różnych poziomach w Zgromadzeniu, mając Konferencje za pierwszych interlokutorów.

• Włączenie specyficznej duchowości redemptorystów w szersze ramy "Życia w Duchu Świętym" (XXI Kapituła Generalna CSsR - 1997 [postulat 4]), w słuzbie Kościołowi.

Adresatami propozycji Centrum Duchowości Redemptorystów są wszyscy redemptoryści profesi i, w szerszym sensie, Rodzina Redemptorysowska, która obejmuje wielu ludzi świeckich oraz inne rodziny zakonne. Szczególną uwagę zwróci się na środowiska formacji początkowej i ciągłej.

Wśród dostępnych propozycji szczególne miejsce zajma:


1. Coroczne kursy duchowości: dwa lub trzy, według języka, w historycznych miejscach Zgromadzenia (XXI Kapituła Generalna CSsR - 1997 - postulat 4.1)

2. Comiesięczna propozycja modlitwy wysyłana do członków Zgromadzenia i do innych zainteresowanych osób.

3. Animacja spotkań, rekolekcji, itp. na poziomie (Wice) Prowincji lub Konferencji, stosownie do potrzeb i możliwości.

4. Współpraca z Generalnym Sekretariatem ds. Formacji Redemptorystów, wychodząc naprzeciw potrzebom formatorów i kandydatów.

5. Gotowość rozważenia innych wniosków i potrzeb pochodzących od Zgromadzenia.