Matka Boza Nieustajacej Pomocy 

 

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy


Pieśń na Wejście: Niepokalana

Prowadzący (=P): Klęknijmy. Gromadzimy się dla uczczenia naszej Matki i naszej Nieustającej Pomocy. Przypomnijmy sobie, jak ona pomagała innym. Całe jej życie było lekcją miłości.

Wszyscy (=W): Matko Nieustającej Pomocy dziś doświadczamy wielu trudności. Twój obraz mówi nam bardzo wiele o Tobie. On przypomina nam, że docierasz do wszystkich i pomagasz tym, którzy znajdują się w potrzebie. Pomóż nam zrozumieć, że nasze życie należy do innych tak samo, jak należy do nas. Maryjo, bądź nam wzorem chrześcijańskiej miłości, wiemy że nie możemy uleczyć każdej choroby czy też rozwiązać każdego problemu, ale z Bożą łaską, chcemy czynić to, co możemy. Obyśmy dla świata byli prawdziwymi świadkami tego, że miłość wzajemna ma dla nas rzeczywiste znaczenie. Matko Nieustającej Pomocy, niech nasze codzienne działanie objawia, że Ty jesteś dla nas przykładem.

P: Maryjo, Ty byłaś kobietą o niezłomnej wierze. Nigdy nie wyrzekłaś się Twojej wiary w Jezusa. Przykładzie wszystkich wierzących, proś Ducha Świętego za nami. Pomóż nam nie tylko przyjąć wszystko, czego uczy nas Twój Syn, ale także wprowadzać w praktykę jego nauczanie.

W: Matko Nieustającej Pomocy, Jezus jako dziecko biegł do Ciebie, aby znaleźć pociechę i pewność. Nie postrzegałaś go tylko jako słabe dziecko. Poruszona przez Ducha Świętego, przyjęłaś Jezusa jako Syna Najwyższego, jako długo oczekiwanego Mesjasza. Pomóż nam, naśladując Twój przykład wiary, rozpoznać Jezusa w tych, których spotykamy, szczególnie w ubogich i samotnych, chorych i starych. Pomóż nam być świadomymi, droga Matko, że cokolwiek uczynimy jednemu z braci i sióstr, czynimy to dla Twojego Syna. Niech jego słowa żyją w naszych sercach i mają wpływ na nasze życie i na życie tych, których spotykamy.

P: Módlmy się o otwartość na Słowo Boże.

W: Maryjo, niewiasto wiary, Ty rozważałaś i dostrzegałaś znaczenie Bożego słowa oraz czynów Boga w Twoim życiu. Ty hojnie odpowiedziałaś na Jego słowo w wierze. Kiedy słuchamy Bożego słowa, pomóż nam być uważnymi na jego przesłanie. Niechaj Duch Święty oświeci nasze zrozumienie i udzieli nam odwagi do wprowadzenia tego słowa w życie.

P: Powstańmy i zanieśmy nasze prośby: Udziel mądrości Ojcu św. N., naszemu Biskupowi N., naszym kapłanom i wszystkim rządzącym naszym narodem, państwem i wspólnotą.

W: Niech Twoja Matka wstawia się za nami, Panie.

P: Udziel pokoju i jedności całemu światu, szczególnie w naszych domach i rodzinach.

W: Niech Twoja Matka wstawia się za nami, Panie.

P: Pomóż młodzieży hojnie odpowiedzieć na wezwanie Ducha Świętego do pogłębiania wiary i rozeznawania swojego powołania.

W: Niech Twoja Matka wstawia się za nami, Panie.

P: Udziel nam zdrowia duszy i ciała, pomóż chorym odzyskać zdrowie, zgodnie z Twoją świętą wolą.

W: Niech twoja Matka wstawia się za nami, Panie.

P: Udziel wiecznego spokoju wszystkim naszym zmarłym oraz wszystkim duszom wiernych zmarłych.

W: Niech Twoja Matka wstawia się za nami, Panie.

P: Teraz w ciszy naszych serc przedstawmy nasze własne, osobiste prośby do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W: Niech Twoja Matka wstawia się za nami, Panie.

W: Maryjo, służebnico Pańska, potrzebujemy dzisiaj Twojego świadectwa odkrywania woli Bożej w naszym życiu. Ty zawsze dawałaś Bogu pierwsze miejsce w swoim życiu. Pomóż każdemu z nas rozeznawać plany Boga we wszystkim, co czynimy, tak jak Ty rozważałaś Jego Słowa w swoim sercu. Daj każdemu z nas przekonanie, że nie ma rzeczy ważniejszej niż pełnienie woli Ojca niebieskiego. Obyśmy każdą chwilą naszego życia kochali Go i wielbili. Pomóż nam naśladować Twój przykład w głoszeniu: „Oto ja służebnica Pańska, chcę tego, czego chce Bóg, tak jak on chce, kiedy chce, i ponieważ tego chce.”

P: Matko Nieustające Pomocy, Twój obraz przypomina nam, że musimy dźwigać krzyż, tak jak Jezus go dźwigał. On z odwagą zniósł niesprawiedliwość, opuszczenie, zdradę, ból i cierpienie, a nawet umarł na krzyżu jak przestępca.

W: Maryjo, zwracamy się do Ciebie jako przykładu cierpienia i odwagi. Ty uczestniczyłaś w cierpieniach i śmierci Twojego Syna. Teraz uczestniczysz w Jego Zmartwychwstaniu. My również dzielimy krzyż Chrystusa i któregoś dnia, tak jak Ty, będziemy dzielić w pełni Jego Zmartwychwstanie. Naucz nas cierpliwości w naszym cierpieniu i ufności w miłościwą opiekę naszego Ojca niebieskiego. Niech cierpiący na duszy i ciele doświadczą uzdrawiającej mocy Twojego Syna. Naucz nas naśladować Jego przykład i przez Niego, z Nim i w Nim powierzyć się opiece Ojca niebieskiego.

P: Prośmy Maryję, aby opiekowała się naszymi rodzinami.

W: Matko Nieustającej Pomocy, z Twoją czułością i matczyną miłością błogosław nasze rodziny. Niech sakrament małżeństwa przybliża wciąż małżonków do siebie, tak aby zawsze byli sobie wierni i miłowali się wzajemnie, tak jak Chrystus nas umiłował. Pomóż wszystkim ojcom i matkom miłować i kochać dzieci przez Boga im powierzone. Niech będą zawsze przykładem prawdziwie chrześcijańskiego życia. Pomóż wszystkim dzieciom kochać i szanować swoich rodziców. Nawiedź wszystkich ludzi, aby doceniali wartość chrześcijańskiego małżeństwa i życia rodzinnego. Udziel nam poczucia sensu i odpowiedzialności, abyśmy uczynili z naszych domów niebo miłości i pokoju. Maryjo, bądź nam przykładem, pomóż każdej rodzinie wzrastać każdego dnia w miłości do Boga i bliźniego, tak aby sprawiedliwość i pokój szerzyły się wszędzie w ludzkiej rodzinie.

(Następuje Akt Oddania, który winien być odmawiany w każdy pierwszy tydzień miesiąca. Jeżeli go nie odmawiamy, to opuszczamy następne dwa akapity).

P: Odnówmy Akt Oddania.

W: Zjednoczeni z członkami Bractwa Matki Bożej Nieustającej Pomocy, tutaj i wszędzie na świecie, oddajemy się do Twojej służby. Obiecujemy raz na miesiąc odnawiać nasze oddanie się Tobie i często przystępować do sakramentów. Błagamy Cię, udziel nam łaski naśladowania Twojego wielkiego Sługi, św. Alfonsa, w miłości do Ciebie i Twojego Syna.

P: Od pierwszego momentu jej istnienia Duch Święty napełnił Maryję swoją miłością. Przez Jego moc stała się Dziewicą - Matką Boga. Przez tego samego Ducha Świętego stała się doskonałą żoną i doskonałą matką. Naśladujmy jej hojność, jej otwartość na Ducha Świętego i wołajmy:

W: Przyjdź Duchu Święty, napełnij nasze serca Twoją radością, Twoim pokojem, Twoją miłością oraz Twoją nieustanną Obecnością w nas.

P: Przyjmijcie Ducha Świętego. Niech On będzie z wami, aby was umacniać, nad wami, aby was ochraniać, przed wami, aby was prowadzić, za wami, aby czynić waszą drogę bezpieczną, w was, aby was całkowicie posiąść. Poprzez modlitwy naszego świętego patrona, św. Alfonsa, poprzez wstawiennictwo naszej Matki Nieustającej Pomocy, przez zasługi naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza, niech błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego zstąpi na was i pozostanie na zawsze.

W: Amen

Pieśń na zakończenie