Instytut Historyczny

 

Redemptorystowski Instytut  Historyczny


Kontakty: Serafino Fiore, president (sfiore@cssr.com)
                          Adam Owczarski, director (storia.gen@cssr.com)

Powstanie i historia

Redemptorystowski Instytut Historyczny został założony 11 grudnia 1948 roku na polecenie Przełożonego Generalnego O. Leonarda Buijsa. Celem Instytutu było i jest w dalszym ciągu prowadzenie historycznych badań początków, rozwoju oraz różnorodnej działalności Zgromadzenia i jego członków, począwszy od roku 1732.

Pierwszymi jego członkami byli: Maurice de Meulemeester (Belgia), Przewodniczący; Oreste Gregorio (Neapol), Sekretarz, i Pedro Bernards (Kolonia). W roku 1968 została powołana inna grupa do pracy w Instytucie: O. Luis Vereecke, Przewodniczący; O. Giuseppe Orlandi, Sekretarz; Oreste Gregorio, O. Andreas Sampers i Fabriciano Ferrero. W następnych latach członkami Instytutu byli także: O. Samuel J. Boland, O. Carl Hoegerl, Otto Weiss, O. Manuel Gómez Ríos i O. Noel Londoño (Przewodniczący).

Członkowie

Są dwa rodzaje członków Instytutu Historycznego: stali i stowarzyszeni. Wszyscy zostali mianowani przez Przełożonego Generalnego, łącznie z aktualnymi członkami Instytutu Historycznego. Najpierw mianowani są na jeden rok; następnie na dłuższy okres. Stali członkowie przebywają w Rzymie. W obecnym sześcioleciu członkami stałymi są: Serafino Fiore, (Radny Generalny z Prowincji Neapolitańskiej), Przewodniczący; Adam Owczarski (z Prowincji Warszawskiej), Dyrektor; Giuseppe Orlandi (z Prowincji Rzymskiej); Emilio Lage (z Prowincji Madryckiej), Álvaro Córdoba (z Prowincji Bogotá), i Gilbert Enderle (z Prowincji Denver)..

Są też inni, którzy nie są członkami Zgromadzenia, ale jako eksperci współpracują z nim poprzez pisanie do Spicilegium Historicum C.Ss.R. i do Bibliotheka Histórica.

Publikacje

Instytut Historyczny publikuje czasopismo Spicilegium Historicum C.Ss.R. oraz kolekcje Bibliotheca Historica. Pierwszy numer Spicilegium Historicum ukazał się w roku 1953. Jest to czasopismo semestralne, które zawiera artykuły, dokumenty, sprawozdania, kroniki, recenzje, informacje, dane biograficzne, itd., odnoszące się do historii Zgromadzenia, w nakładzie 700 egzemplarzy, z których 420 jest wysyłanych do Prowincji i Wiceprowincji Zgromadzenia. Inne 140 egzemplarzy są wymieniane z innymi czasopismami czy innymi Instytutami historycznych badań. Od roku 1997 do 2007 opublikowano tomy: od 45 (1997) do 55 (2007).

Kolekcja Bibliotheka Historica składa się z oddzielnych tomów, które są poświęcone specyficznym tematom. Publikuje się w niej dokumenty i źródła o szczególnym znaczeniu dla Zgromadzenia jak również pogłębione studia dotyczące szerszych tematów. Pierwsze dwa tomy ukazały się w roku 1955. Od tego czasu opublikowano jeszcze 19 innych tomów.

Inne rodzaje działalności

Oprócz wspomnianych publikacji i wkładzie w nową historię Zgromadzenia, członkowie Instytutu Historycznego zaangażowani są także w inne dziedziny pracy, takie: jak prowadzenie kursów, wygłaszanie różnych konferencji, czy jak w wypadku dwóch, w pełnienie funkcji Konsultorów Kongregacji do Spraw Świętych.

Plany na przyszłość

  • Kontynuować prace badawcze o początkach, rozwoju i działalności Zgromadzenia i w dalszym ciągu wydawać czasopismo Spicilegium Historicum oraz kolekcję Bibliotheca Historica.
  • Kontynuować publikację bibliografii alfonsjańskiej i bibliografii Redemptorystów, zapoczątkowanej przez O. Fr. M. De Meulemeester (Bibliographie générale des écrivains Rédemptoristes, 3 voll., Louvain 1933-1939).