Kuria Generalna

Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

 

Biuro Sekretarza Generalnego

·    José Ulysses da Silva, C.Ss.R. (Sekretarz Generalny)
    (seg.gen@cssr.com)
·    Josef Wimmer, C.Ss.R. (Wice Sekretarz Generalny)
    (jwimmer@cssr.com)
·    Brendan John Kelly, C.Ss.R. (Asystent Sekretarz Generalny)
    (bkelly@cssr.com)
·    Wilfried Lienesch, C.Ss.R. (Koord. Technologii Informatycznej)
    (wlienesch@cssr.com)

·    Placido (François Xavier) Nguyn văn Din, C.Ss.R.
    (Statystyka)
    (placido@cssr.com)
·    Pavlo Vus, C.Ss.R. (Asystent - Curia)
    (pavlo@cssr.com)

    Tłumacze przebywający w Rzymi

·  Gabriel Boudreault, C.Ss.R. (Tłumacz języka francuskiego)
   (gboudreault@cssr.com)

·  Porfirio Tejera, C.Ss.R. (Tłumacz języka hiszpańskiego)
   (ptejera@cssr.com)
·  Jan Chaim, C.Ss.R. (Tłumacz języka polskiego)
   (jchaim@cssr.com)


Biuro
Ekonoma Generalnego

·    Stanisław Wróbel, C.Ss.R. (Ekonom Generalny)
    (econ.gen@cssr.com)

·    Martin Gay, C.Ss.R. (Wice Ekonom Generalny)
    (vecon.gen@cssr.com)

·    Pavlo Vus, C.Ss.R. (Asystent)
   (pavlo@cssr.com)


Biuro Prokuratora Generalnego

·    John C. Vargas, C.Ss.R. (Prokurator Generalny)
    (proc.gen@cssr.com)
·    José Moreira Pinto de Sousa, C.Ss.R. (Wivr Prokurator Generalny)
    (viceproc.gen@cssr.com)


Biuro Postulatora Generalnego

·    Antonio Marrazzo, C.Ss.R. (Postulator Generalny)
    (amarrazzo@cssr.com)


Biuro Komunikacji

·    Gary Ziuraitis, C.Ss.R. (Dyrektor)
    (garyz@cssr.com)


Centrum Duchowości Redemptorystowskiej

·    Serafino Fiore, C.Ss.R. (Dyrektor)
    (sfiore@cssr.com)


Generalne
Archiwum Historyczne

·    Edward Nocuń, C.Ss.R. (Dyrektor)
    (archivio.gen@cssr.com)
·    Jean Marcel Beco, C.Ss.R. (Wice Dyrektor)
    (jbeco@cssr.com)

·    Gerônimo Ruchel, C.Ss.R.
   (gruchelimo@gmail.com)


Redemptorystowski Instytut Historyczny

·    Adam Owczarski, C.Ss.R. (Dyrektor)
   (aowczarski@tiscalinet.net)
·    Giuseppe Orlandi, C.Ss.R.
   (orlandired@interfree.it)
·   
Emilio Lage, C.Ss.R.
   (elage@tiscalinet.net)
·    Alvaro Córdoba Chaves, C.Ss.R.
   (acordoba@alfonsiana.edu)
·    Gilbert Enderle, C.Ss.R.
  
 (genderle@cssr.com)


Sekretarz Wykonawczy ds. Formacji

·    Luis Alberto Roballo Lozano, C.Ss.R.
   (lroballo@cssr.com)


Pelnomocnik Funduszu dla Afryki i Madagaskaru

·    John Gerard "Gerry" O'Connor, C.Ss.R. (Dublin)
   (gerry@serve.ie)


Odpowiedzialny za Nieruchomosci

·    Régulo Gaitán, C.Ss.R.
   (stabilecssr@gmail.com)