Kapituła Generalna
  

Zgromadzenie Najświętszego Zbawiciela, znane jako Redemptoryści, 9 listopada 2007 roku świętowało 275° rocznicę założenia. W swej długiej historii przeżywało ono 23 Kapituły Generalne. Kolejna, 24 Kapituła, odbędzie się w Rzymie w październiku 2009 roku. Statystyki mówią nam jedynie o tym, iż każda Kapituła Generalna jest wydarzeniem nadzwyczajnym w historii każdego zakonu i zgromadzenia zakonnego.

Kapituła Generalna jest widzialnym wyrazem podstawowego sensu demokracji, która znajduje się w samym sercu życia zakonnego.  Demokracja ta bazuje na równości wszystkich członków na mocy ich chrztu oraz zakonnej konsekracji.  Stąd ich wspólne powołanie do bycia prorokami, ludźmi którzy stają po stronie Boga.  W tym sensie, Kapituła Generalna przypomina bardziej zgromadzenie Maryi i apostołów w dniu Zesłania Ducha Świętego, niż współczesne kongresy czy parlamenty.  Uczestnicy podczas Kapituły Generalnej zbierają się w imię Jezusa Chrystusa, ufając że jego Duch pomoże im w wypełnieniu zadań.

Jakie to zadania?  Kapituła Generalna musi najpierw spojrzeć na stan Zgromadzenia, jak realizuje swoją misję w 77 krajach świata, po całej kuli ziemskiej.  To spojrzenie powinno prowadzić następnie do podjęcia niewygodnych pytań: czy jesteśmy wierni naszej misji, czy też ślizgamy się w kierunku miernoty?  O co Pan prosi nas dzisiaj?  Do jakiej zmiany nas wzywa?  Kapituła Generalna ofiaruje konkretne dyrektywy dla całego Zgromadzenia, które mają pomóc w autentycznym przeżywaniu jego misyjnego powołania.  W końcu, delegaci wybiorą kierujących Zgromadzeniem na następne sześć lat: Przełożonego Generalnego i jego Konsultorów, którzy tworzyć będą wspólnie Zarząd Generalny.

Kto wykonuje tę pracę? Wykona ją Kapituła, w skład której wchodzi ponad stu delegatów, reprezentujących 37 Prowincji, 25 Vice Prowincji, 16 Regii, i 11 misji Kongregacji. Większość uczestników stanowią Prowincjałowie, Wiceprowicjałowie i Przełożeni Regionalni. Prowincje liczące ponad 100 członków mają prawo do dodatkowego delegata. Na przykład z ramienia Prowincji Warszawskiej, będącej największą jednostką Zgromadzenia, w Kapitule Generalnej wraz z Prowincjałem uczestniczy jeszcze dwóch delegatów.W skład Kapituły Generalnej wchodzą z urzędu: Przełożony Generalny, jego bezpośredni poprzednik, aktualni Radni Generalni, jak również Sekretarz Generalny, Ekonom Generalny i Prokurator Generalny. Taki skład Kapituły sprawia, iż zasiadają w niej przedstawiciele wszystkich kontynentów pochodzący z 77 krajów, w których znajduje się Zgromadzenie Redemptorystów.