Daty Ważne 

Styczczeń

1

2

3

4

5

Św. Jan Neumann
umiera 1860.
ŚWIĘTO

6

7

8

9

10

11

Bł. Franciszek Seelos urodziny.  1819

12

Bł. Kasper Stanggassinger urodziny.
1871

13

14

Św. Klemens Hofbauer ogłoszony współ-
patronem Wiednia 1914.

Bł. Piotr Donders umiera.
1887
ŚWIĘTO

15

Bł. January Sarnelli wstępuje do C.Ss.R.
1734

16

Św. Jan Neumann składa śluby 1842.

Bł. Kasper Stanggassinger ogłoszenie heroiczności cnót.
1986

17

18

19

20

21

22

Regola-
mento
” zatwierdzone przez Króla Neapolu Ferdynanda IV.
1780

23

Św. Alfons. Zdobywa doktorat obojga praw 1713.

24

25

26

27

28

29

Św. Klemens Hofbauer beatyfikacja. 1888

Św. Gerard Majella beatyfikacja.  1893

.

 

 

 

 

 

Luty

1

2

3

4

Bł. Wasyl Velychkovskyi konsekrowany na biskupa.
1963

5

6

7

8

Bł. Mikołaj Charnetskyi konsekrowany na biskupa  w kościele św. Alfonsa w Rzymie.
1931

9

Założenie Akademii  Alfonsjańskiej. 1949

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Piotr Paweł Blasucci urodzony.
1729

23

24

25

Zatwierdzenie Instytutu i Reguły przez papieża Benedykta XIV. 1749

26

27

28

Założenie Villa Liberi przez św. Alfonsa. 1734

29


W lutym 1787 Św. Klemens Hofbauer zakłada pierwszy dom poza Alpami w Warszawie.

 

 

 

 

 

Marzec

1

C.Ss.R. zjednoczenie po kryzysie Regolamento. 1793

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Tomasz Falcoja narodziny. 1663

14

15

Św. Klemens Hofbauer umiera.
1820
ŚWIĘTO

16

Chrzest Falcoi 1663.

17

18

19

Św. Klemens Hofbauer składa śluby.
1785

20

21

22

23

Królewskie
pozwolenie na
fundację w Pagani.
1743

Św. Alfons
ogłoszony Doktorem Kościoła.
1871

Bł.Dominik
Tr
čka
ustanowiony
pierwszym Wiceprowincjałem w Michalovcach. 
1946

Bł.Dominik
Trcka umiera.
1959

24

25

26

27

28

Św. Jan Neumann narodziny I chrzest.
1811

Św. Jan Neumann konsekrowany na biskupa.
1852

29

Św. Klemens Hofbauer wyświęcony na kapłana. 1785

30

31

 

 

 

 

Kwiecień

1

2

Bł. Mikołaj Charnetskyi umiera.
1959

3

4

5

6

Św. Gerard Majella narodziny. 1726

7

8

9

Bł. Franciszek Seelos beatyfikacja. 2000

10

11

Bł. Mikołaj Charnetskyi uwięziony na 11 lat. 1945

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Falcoia umiera. 1743.

Bł. Seelos przybywa do Nowego Yorku. 1843

21

Św. Gerard Majella ustanowiony patronem Basilicata i Prowincji Campania, Włochy.

22

23

24

Bł. Kasper Stanggassinger beatyfikacja.
1988

25

26

Św. Alfons ogłoszony Patronem Moralistów i Spowiedników. 1950

27

28

29

30

31

 

 

 

 

Maj

1

2

3

Konsekracja Kościoła św. Alfonsa w Rzymie.
1859

4

Rozpoczęcie
procesu św. Alfonsa.
1879

5

6

Zwołanie pierwszej kapituły Generalnej i wybór pierwszego Przełożonego Generalnego. 1743

7

Św. Alfons ogłoszenie heroiczności cnót.
1807

8

9

Św. Alfons wybrany Rector Major w 4 głosowaniu. 1743

C.Ss.R. Składają po raz pierwszy śluby zakonne. 1743

10

11

12

C.Ss.R. delegaci akceptują „Regolamento”. 1780.

Bł. Gennaro
Sarnelli beatyfikowany. 1996

13

Marianella zakupiona przez  C.Ss.R. 1878

O.Ss.R. powstanie.
1731

14

Św. Klemens Hofbauer ogłoszenie heroiczności cnót.
1876

15

16

Bł. Franciszek Seelos składa śluby zakonne. 1844

17

Św. Gerard Majella wstępuje do C.Ss.R.
1749

Bł. Ivan Ziatyk umiera.
1952

18

19

20

Św. Klemens Hofbauer Kanonizowany.
1909

21

22

23

Bł. Piotr Donders beatyfikowany. 1982

24

25

Ustanowienie Bractwa MBNP i św. Alfonsa.
1871

26

Św. Alfons kanonizowany. 1839

27

28

Bł. January Sarnelli przyjęty do Kongregacji Misji Apostolskich.

29

30

31

Św. Klemens Hofbauer mianowany Wikariuszem Generalnym. 1788

 

 

 

 

Czerwiec

1

Kapituła Generalna łagodzi ubóstwo. Peculium zatwierdzone. 1802

Założenie pierwszego domu w Państwie Papieskim. 1755

Bł. Wasyl Velych-kovskyi narodziny. 1903

2

Św. Jan Neumann przybywa do Nowego Yorku. 1836

3

4

Rozpoczęcie fundacji w Materdomini. 1746

Bł. Piotr Donders wyświęcony na kapłana. 1841

5

6

7

Bł. January Sarnelli wyświęcony na kapłana. 1732

8

Św. Gerard Majella ogłoszenie heroiczności cnót.
1877

9

Św. Klemens Hofbauer i C.Ss.R. wyrzuceni z Warszawy.
1808

10

11

Św. Alfons. Przepowiada w katedrze w Scala.
1730

12

13

Piotr Paweł Blasucci umiera.
1817

14

15

16

Św. Jan Neumann nazwany Wiecprowincjałem dla Redemptorystów w Ameryce.
1848

Bł. Kasper Stanggassinger wyświęcony na kapłana.
1895

17

18

19

Św. Jan Neumann kanonizowany. 1977

20

Św. Alfons konsekrowany na biskupa. 1762

21

22

23

24

Bł. Piotr Donders składa śluby. 1867

25

Św. Gerard Majella bierzmowany. 1740

Św. Jan Neumann wyświęcony na kapłana. 1836

26

27

Bł. Zynoviy Kovalyk beatyfikacja. 2001

Bł. Mikołaj Charnetskyi. beatyfikacja. 2001

Bł. Wasyl Velychkovskyi beatyfikacja. 2001

Bł. Ivan Ziatyk beatyfikacja. 2001

28

29

30

Bł. January Sarnelli umiera.
1744

Bł. Wasyl Velych-kovskyi umiera. 1973

 


W nieznanym dniu w czerwcu 1941 Bł. Zynoviy Kovalyk umiera śmiercią męczeńską zawieszony na krzyżu na murze więziennym.

 

 

 

Lipiec

 

 

1

2

C.Ss.R. podzielone na 6 prowincji. 1841

3

4

Papież mianuje Francesco De Paola Rector Major C.Ss.R. w Państwie Papieskim. 1783

5

6

Bł. Dominik Tr
čka urodzony.
1886

7

8

9

10

11

12

13

Rozpoczęcie procesu bł. Piotra Dondersa.
1900

14

15

16

Św. Gerard Majella składa śluby. 1752

17

Królewskie pozwolenie na budowę Materdomini. 1747

Św. Alfons rezygnuje z biskupstwa św. Agaty Gotów i wraca do Pagani.
1775

Bł. Dominik Trčka wyświęcony. 1910

18

19

20

21

Ślub i przysięga wytrwałości uczyniona po raz pierwszy C.Ss.R. 1740

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

Sierpień

1

Św. Alfons umiera. 1787
ŚWIĘTO

BŁ. Piotr Donders odjeżdża do Surinamu.
1842

2

Akademia Alfonsjańska włączona w Uniwersytet Laterański. 1960

3

4

5

6

Pierwsza inwestytura dla O.Ss.R. 1731

7

8

9

Bł. Zynoviy Kovalyk wyświęcony na kapłana. 1932

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Bł. Zynoviy Kovalyk urodzony. 1903

19

20

21

22

Pagani proces v. Contaldi wygrany przez C.Ss.R.
1744

23

24

Papieski dekret dzieli
C.Ss.R. Domy w Neapolu od domów w Państwie Papieskim. Tym samym wykluczając św. Alfonsa z Instytutu. 1781

25

Bł. Dominik Tr
čka składa śluby. 1904

26

27

28

Bł. Zynoviy Kovalyk składa śluby. 1926

29

Dzień nawrócenia św. Alfonsa. Pozostawia szpadę u stóp Madonny.  1723

Bł. Wasyl Velychkovskyi składa śluby. 1925

30

31

 

 

 

 

Wrzesień

1

2

3

Bł. Franciszek Seelos bierzmowany. 1828

4

5

6

Św. Alfons rozpoczyna Nowennę do Krzyża Świętego w Scala.
1730

7

8

9

10

11

12

Ciorani zaaprobowane przez Arcybiskupa Salerno.
1735.

Bł. January Sarnelli urodzony.
1702

13

14

Czcigodna Crostarosa umiera. 1755

15

Św. Alfons beatyfikowany. 1816

16

17

Rozpoczęcie procesu św. Gerarda Majelli.
1847

18

Vito Curzio umiera.
1745

19

20

21

22

23

Św. Alfons otrzymuje tonsurę. 1724

24

25

De Paola mianowany przełożonym domów C.Ss.R. w Państwie Papieskim. 1780

26

Bł. Seelos przybywa do Nowego Orleanu, U.S.A.

Bł. Kasper Stanggas-singer umiera. 1899
ŚWIĘTO

27

Św. Alfons urodzony. 1696

28

29

Chrzest św. Alfonsa.
1696

30

 

 

 

 

 

Październik

1

Św. Alfons przyjęty do Kongregacji Misji Apostolskich. 1725

28 C.Ss.R spotyka się Ciorani na Kapitule Generalnej, aby zaaprobować Regułę przyjętą przez Benedykta XIV.

2

Bł. Mikołaj Charnetskyi wyświęcony na kapłana.
1909

3

Czcigodna Crostarosa ma wizję założenia C.Ss.R.
1731

4

BŁ. Franciszek Seelos umiera 1867

5

Bł. Franciszek Seelos. ŚWIĘTO

6

7

8

Falcoia konsekrowany biskupem Castellamare. 1730

9

10

Francesco De Paola urodziny.
1736

11

12

13


C.Ss.R. założenie wspólny w Pagani.
1742

Św. Jan Neumann beatyfikowany. 1963

14

15

16

Św. Gerard Majella umiera.
1755
ŚWIĘTO

BŁ. Kasper Stanggassinger składa śluby. 1893

Bł. Mikołaj Charnetskyi. składa śluby 1920

17

Szczątki Bł. Dominika Tr
čki przeniesione na cmentarz CSSR w Michalovce. 1969

Reguła z 1747 zaakceptowana przez C.Ss.R. na Kapitule Generalnej.

18

19

20

21

22

Bł. Kasper Stanggassinger wstępuje do seminarium diecezjalnego. 1890

23

24

Św. Klemens Hofbauer przyjmuje habit.  
1784

25

26

27

Bł. Piotr Donders urodzony.
1809

28

29

30

31

Czcigodna Crostarosa urodzona.
1696

 

 

 

 

Listopad

1

2

3

4

Św. Klemens pochowany w Wiedniu na Maria am Gestade.
1862

Bł. Dominik Trčka beatyfikowany. 2001

5

6

7

8

Francesco De Paola umiera. 1814

9

Zgromadzenie
C.Ss.R. założone w Scala.
1732

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Vito Curzio pierwszy C.SS.R., brat zakonny, przybywa do Scala.
1732

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Św. Alfons ślubuje pozostać w zgromadzeniu nawet jeśli wszyscy go opuszczą.
1732

29

30

31

 

 

 

 

Grudzień

1

2

3

4

5

6

7

8

9

C.Ss.R.
odmowa królewskiej aprobaty. 1752

10

11

Powierzenie Ikony MBNP C.Ss.R. przez Pius IX.
1865

Św. Gerard Majella kanonizowany. 1904

12

13

14

Bł. Mikołaj Charnetskyi urodzony. 1884

15

16

17

18

19

20

21

Św. Alfons wyświęcony na kapłana. 1726

22

Bł. Seelos. wyświęcony na kapłana. 1844

23

24

Założenie Iliceto przez św. Alfonsa. 1744

25

26

Św. Klemens Hofbauer urodzony. 1751

Bł. Ivan Ziatyk urodzony. 1899

27

28

29

30

31