Dokumenty i Obwieszczenia


SPIS TREŚCI

(Naciśnij tutuł, aby zobaczyć treść)

 

List z okazji obchodów 200. rocznicy
urodzin
Sw. Jana Nepomucena Neumanna

28 marca 2011
Michael Brehl, C.Ss.R., Przelozony Generalny


Ogólne Dyrektorium dla Statutów Konferencji

maj, 2010 r.
Zarząd Generalny


Glosic Ewangelie w sposób nowy!

Odnowiona nadzieja, odnowione serca, odnowione struktury
dla misji

15 listopada 2009 r.
Michael Brehl, C.Ss.R., Przełożony Generalny


List do Wspólbraci

Powolany na aspostola Jezusa Chrystusa z woli Bozej
(1Cor 1,1)
Swieto Narodzenia Najswietszej Maryi Panny - 8 wrzesnia 2009
Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Przełożony Generalny


Modlitwy Redemptorystów przy stole

1 lipca 2008 r.
Serafino Fiore, C.Ss.R.
Wikariusz Generała


List do Misjonarzy Redemptorystów w Afryce

29 stycznia 2008 r.
Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Przełożony Generalny


List do Cz
łonków
Zgromadzenia Naj
świętszego Odkupiciela

Rok Życia Konsekrowanego

17 września 2007 r.

Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Przełożony Generalny


List do Cz
łonków
Zgromadzenia Naj
świętszego Odkupiciela

4 maja 2007 r.

Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Przełożony Generalny


List do Misjonarzy Redemptorystów w Afryce
2 luty 2007 r.
Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Przełożony Generalny


List do Członków
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
Prace w toku - Propozycje

25 luty 2006 r.
Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Przełożony Generalny
Generalna Komisja Restrukturyzacji


List do Członków
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
Zakonczenie Roku sw. Gerarda

16 października 2005 r.
Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Przełożony Generalny


Adres do Synodu Biskupów

XI Zgromadzenie Zwyczajne
Relacja pomiędzy Sakramentem Pojednania
i Sakramentem Eucharystii

3 października 2005 r.
Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Przełożony Generalny


List do Cz
łonków
Zgromadzenia Naj
świętszego Odkupiciela

15 września 2005 r.
Generalna Komisja Restrukturyzacji


List do Cz
łonków
Zgromadzenia Naj
świętszego Odkupiciela

Poslugiwanie sie jezykami w Zgromadzeniu

10 września 2005 r.
Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Przełożony Generalny


Informacja z pierswzego jej spotkania

14 grudnia 2004 r.

Generalna Komisja Restrukturyzacji


List do Cz
łonków
Zgromadzenia Naj
świętszego Odkupiciela

24 września 2004 r.

Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Przełożony Generalny


List do Wyzszych Przelozonych
Zgromadzenia Najswietszego Odkupiciela

1. września 2004 r.

Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Przełożony Generalny


List do Najprzewielebniejszego
O. Józefa O. Tobina, C.Ss.R.,
Przełożonego Generalnego
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela
z okazji celebracji "Roku św. Gerarda"

6. sierpnia 2004 r.

Papież Jan Paweł II


List do Członków
Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

15 czerwca 2004 r.
Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Przełożony Generalny


List do Cz
łonków
Zgromadzenia Naj
świętszego Odkupiciela

2 lutego 2004 r.

Joseph W. Tobin, C.Ss.R., Przełożony Generalny