COMMUNICANDA


Communicandy
są oficjalnymi dokumentami Zarządu Generalnego Redemptorystów skierowanymi do wszystkich członków Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Są to dokumenty wewnętrzne, zajmujące się zagadnieniami ważnymi dla wszystkich Redemptorystów. Ponieważ jednak dokumenty te pomogą Wam poznać nas lepiej i głębiej uczestniczyć w naszym życiu, udostępniamy je w Obszarze publicznym naszej strony. Mamy nadzieję, że w naszych Communicandach znajdziecie inspiracje i pomoc dla Waszego duchowego wzrostu.


Aby odczytać te dokumenty, kliknij na tytuły.


2003-2009

I


WEZWANI DO ODDANIA
ŻYCIA DLA
OBFITEGO ODKUPIENIA

 

Prot. N° 0000 110/2004
Rzym, 8 kwietnia 2004

Czwartek Wieczerzy Pańskie


 

Prot. N° 0000 125/2006
Rzym, 4 czerwca 2006

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego


III

LIST DO WSPÓLBRACI
Powolany na aspostola Jezusa Chrystusa z woli Bozej
(1Cor 1,1)

 

Prot. N° 0000 159/2009
Rzym, 8 wrzesnia 2009

Świeto Narodzenia Najswietszej Maryi Panny


1997-2003

I


DUCHOWO
ŚĆ
Nasze najważniejsze wyzwanie


Nr. Prot. 0000 028/1998
Rzym, 25 lutego 1998


II


Nr, Prot. 0000 200/1998
Rzym, 14 stycznia 1999
Święto Błogosławionego Piotra Dondersa


III


NAJLEPSZE WINO ZACHOWĆ NA KONIEC

Rozważania na temat podeszłego wieku


Prot. N° 0000 265/1999
Rzym, 8 grudnia 2000


IV


JEDEN DUCH I JEDNO SERCE OŻYWIAŁY
WSZYSTKICH WIERZĄCYCH

(Dzieje Apostolskie 4,32)
Refleksje nad solidarnoscia w Zgromadzeniu


Prot. N° 0000 023/2000
Rzym, 31 marca 2002
Zmartwychwstanie Panskie


1991-1997

III


Prot. N° 0000 237/1994
Rzym, 8 wrzesień 1994


IV


WSPÓ
ŁPRACA
WSPÓLNOTY REDEMPTORYSTÓW
ZE
ŚWIECKIMI


Prot. N° 0000 257/1995
Rzym, 8. wrzesień 1995