Błogosławieni


Błogosławiony Dominick Metody Trčka
(Visit Blessed Trčka Website)

24 kwietnia 2001 roku, w obecności Ojca Świętego, ogłoszono Dekret uznający Męczeństwo 5 Redemptorystów, 4 Ukraińców i 1 Czecha.

Czeski Redemptorysta, Błogosławiony Dominik Metody Trčka, urodził się 6 lipca 1886 roku, we Frydlantcie nad Ostrawicą (Morawia), obecnie Republika Czeska. W roku 1902 wstępuje do Redemptorystów i w roku następnym rozpoczyna nowicjat.

Pierwsze śluby zakonne składa 25 sierpnia 1904 roku. Po ukończeniu seminarium, 17 lipca 1910 roku, został wyświęcony na kapłana w Pradze.

Pierwsze lata kapłaństwa poświęca przepowiadaniu misji parafialnych. W roku 1919 został wysłany do pracy pośród wiernych obrządku greko-katolickiego, najpierw w okolicach Halicza (Galicja), a później na Słowację do Eparchii Preszow, gdzie prowadzi intensywną, misjonarską działalność. W marcu 1935 roku, Kongregacja dla Kościołów Wschodnich mianuje go Wizytatorem Apostolskim mniszek św. Bazylego w Preszowie i w Uzhorodzie. Kiedy 23 marca 1946 roku powstaje Wiceprowincja Michałowce, O. Trčka został mianowany Wiceprowincjałem. W swojej gorliwości zakłada nowe klasztory i podejmuje formację nowych Redemptorystów.

W nocy z 13/14 kwietnia 1950 roku, Czeski Rząd znosi wszystkie zakony. Wyrokiem skróconego Sądu, O. Trčka zostaje skazany na 12 lat więzienia, w którym to czasie jest wzywany na długie przesłuchania i straszliwie torturowany. W roku 1958 zostaje przeniesiony do więzienia w Leopoldowie. Skazany na pobyt w karnej celi za nucenie kolędy w czasie Bożego Narodzenia, zapada na zapalenie płuc i umiera 23 marca 1959 roku.

Najpierw pochowano go na więziennym cmentarzu, a po uzyskaniu wolności przez Kościół greko-katolicki, przeniesiono jego prochy do grobowca Redemptorystów na cmentarzu w Michałowcach, 17 października 1969 roku.

4 listopada 2001 roku, Papież Jan Paweł II ogłasza Ojca Dominika Metodego Błogosławionym.