Błogosławieni


Błogosławiony Franciszek X. Seelos
Visita il sito del Beato Seelos


Francio Xavier Seelos nasce l'11 gennaio 1819 a Füssen, Baviera, Germania. Viene battezzato lo stesso giorno nella chiesa parrocchiale di St. Mang. Fin dall'infanzia esprime il desiderio di diventare sacerdote ed entra nel seminario diocesano nel 1842 dopo aver completato gli studi in filosofia.

Franciszek Xavier Seelos, urodził się 11 stycznia 1819 roku w Füssen, Bawaria, Niemcy. W tym samym dniu został ochrzczony w kościele parafialnym św. Mang. Już od dzieciństwa wyraża pragnienie zostania kapłanem. W roku 1842, po ukończeniu studiów filozoficznych wstępuje do seminarium diecezjalnego.

Spotkawszy się z misjonarzami Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, założonego w celu ewangelizowania najbardziej opuszczonych, decyduje się wstąpić do tego Zgromadzenia i poświęcić się służbie emigrantów języka niemieckiego w Stanach Zjednoczonych. Został przyjęty do Zgromadzenia 22 listopada 1848 roku. W roku następnym wyrusza do Stanów Zjednoczonych z portu Havre, we Francji i do Nowego Jorku przybywa, 20 kwietnia 1843 roku.

22 grudnia 1844 roku, po ukończeniu nowicjatu i uzupełnieniu studiów teologicznych, Seelos zostaje wyświęcony na kapłana, w kościele Redemptorystów pod wezwaniem św. Jakuba w Baltimore, Maryland, USA. Po święceniach przez 9 lat pracuje w parafii św. Filomeny w Pittsburgu, Pennsylvania, najpierw jako wice proboszcz wraz ze św. Janem Neumanem, przełożonym zakonnej wspólnoty, a następnie, przez trzy lata, w charakterze proboszcza i równocześnie przełożonego wspólnoty. W tym czasie też pełni funkcję Magistra Nowicjatu. Z O. Neumanem wyjeżdża na misje. Seelos tak komentuje swoją relację z O. Neumanem: "Wprowadził mnie w życie czynne i był moim kierownikiem duchowym oraz spowiednikiem". Jego dyspozycyjność, wrodzona uprzejmość oraz wrażliwość na potrzeby wiernych powodują, że w krótkim czasie staje się znany jako doświadczony spowiednik i ojciec duchowny; przychodzą do niego wierni nawet z pobliskich miast.

Wierny redemptorystowskiemu charyzmatowi, prowadzi skromny tryb życia i odznacza się prostotą mówienia. Tematyka jego kazań jest bogata w treści biblijne i łatwa do zrozumienia nawet dla prostego ludu. Stałą cechą jego duszpasterstwa jest zaangażowanie się w kształtowanie wiary wśród najuboższych. Służąc im przyczynia się także do duchowego wzrostu całej wspólnoty parafialnej. W roku 1854 zostaje przeniesiony z Pittsburga do Baltimore, a później, w roku 1857, do Cumberland. W roku 1862 widzimy go w Annapolis, jako zajętego pracą duszpasterską w parafii kapłana i zaangażowanego w pracę formacyjną przyszłych Redemptorystów prefekta kleryków. Również w tej roli wierny jest swojej postawie pasterza, miłego i radosnego, zawsze gotowego zaradzić potrzebom studentów i czuwającego nad ich przygotowaniem naukowym. Przede wszystkim zależy mu na rozentuzjazmowaniu przyszłych misjonarzy – Redemptorystów, na ukształtowaniu w nich postawy ofiarności oraz apostolskiego zapału do pracy dla dobra duchowego i doczesnego ludzi.

W roku 1860 zaprezentowano jego kandydaturę na biskupa Pittsburga. Papież Pius IX nie obarcza go jednak ciężarem tak wielkiej odpowiedzialności. W latach 1863 – 1866, Ojciec Seelos oddaje się pracy wędrownego misjonarza, przepowiadając w języku angielskim i niemieckim, w Stanach: Connecticut, Illinois, Michigan, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island i Wisconsin.

Po krótkim okresie pracy parafialnej w Detroit, Michigan, w roku 1866 został przeznaczony do wspólnoty Redemptorystów w Nowym Orleanie, Louisiana. Jest tutaj proboszczem kościoła Matki Bożej Wniebowziętej. Jako proboszcz jest zawsze wobec ludzi wesoły, dyspozycyjny i niezwykle wrażliwy na potrzeby najuboższych i najbardziej opuszczonych. Jednak według Bożych planów jego posługa w Nowym Orleanie nie miała trwać długo. We wrześniu, wyczerpany odwiedzaniem i pielęgnowaniem chorych na żółtą febrę, zaraża się tą straszliwą chorobą. I po wielu tygodniach znoszenia jej z wielką cierpliwością i spokojem, odchodzi do Pana 4 października 1867 roku, w wieku 48 lat i 9 miesięcy.

Jego Świątobliwość Jan Paweł II ogłosił Ojca Seelosa błogosławionym na Placu św. Piotra w Rzymie w dniu 9 kwietnia Uroczystego Roku Jubileuszowego 2000.