Forum   

 

Dewiza Redemptorystów Copiosa apud Eum Redemptio (Obfite u niego Odkupienie) jest wzięta z Psalmu 129, 7. Słowo „Odkupienie” zasadniczo chce wyrazić to, co ludziom przynosi spotkanie z Bogiem. Nasze obecne rozumienie Odkupienia, posiada swoje znaczenie zarówno dla naszej identyczności i duchowości jak i dla naszego charyzmatu i zadań wynikających z naszego posłannictwa. Ponieważ w ostatnich dziesięcioleciach zmieniło się rozumienie Odkupienia, chcemy jako Redemptoryści na nowo zastanowić się, co należy rozumieć przez Odkupienie, abyśmy współczesnemu człowiekowi mogli lepiej wyjaśnić jego znaczenie i odnowić nasze apostolskie działanie.

Zarząd Generalny w Rzymie zaofiarował to Forum, abyśmy na jego łamach mogli wymieniać myśli i rozmawiać o znaczeniu ODKUPIENIA dla dzisiejszego człowieka. Dlaczego nie dzielić się myślami i doświadczeniami o Odkupieniu z innymi?

Co znaczy Odkupienie dziś? Czy w ogóle jeszcze ma ono jakieś znaczenie? Czego nam potrzeba, aby być odkupionymi? Po co zostaliśmy odkupieni? Gdzie zauważa się brak Odkupienia? Jak Jezus realizuje Odkupienie dziś? Jaka jest rola Kościoła w jego realizacji? W jaki sposób możemy skutecznie i zrozumiale promieniować jako odkupieni?

To tylko niektóre z pytań dla pobudzenia rozważań nad Odkupieniem. Proszę więc kliknąć na „Forum”, aby dostać się do miejsca, gdzie można wyrazić swoje przemyślenia i udostępnić je innym. Będziemy bardzo wdzięczni za wasz udział w dyskusji.